RC Generátor
Přidáno Thursday 30th

Výrobce: Tesla
Typ: BM 344                

NF Generátor pracuje v kmitočtovém rozsahu 20 Hz — 1,4 MHz. Oscilátor je tvořen dvěma elektronkami, z nichž prvá je zapojena jako zesilovač a druhá jako katodový sledovač, z jehož katody je vedena dvojí vazba; kladná kmitočtově nezávislá se žárovkovou stabilizací oscilačního napětí a záporná kmitočtově závislá vlivem RC filtru, který určuje kmitočet oscilátoru. Změnami hodnot RC filtru lze nastavovat kmitočet s přesností ±2% ± 1 Hz. Oscilátor je od výstupu oddělen dalším katodovým sledovačem, který umožňuje plynulou regulaci výstupního napětí od 0 do 10 V. Regulace výstupního napětí skokem se provádí po 10 dB od 10 V do 0.003 V při celkovém skreslení cca 0,5 %. V případě potřeby lze nastavit hodnotu výstupního napětí až 15 V. Velikost výstupního napětí se kontroluje vestavěným voltmetrem se stupnicí ve voltech a decibelech pro snadnější zjišťování kmitočtových charakteristik.

Stáhnout PDF


900 Kč

Pramenná 2372/44
Praha 4, 148 00
tel.: 604 911 910
email: profikutil@profikutil.cz
Kontakt