NF Milivoltmetr
Přidáno Thursday 30th

Výrobce: Tesla
Typ: BM 384                

NF milivoltmeter - je určen pro laboratorní a dílenská měření střídavých napětí o velikosti 0,1 mV až 300 V v kmitočtovém rozsahu 20 Hz až 3 MHz. Široký kmitočtový rozsah umožňuje jeho použití v nf i vf technice např. pro měření kmitočtových charakteristik aktivních a pasivních čtyřpólů apod. Přístroj má na vstupu katodový sledovač, za nímž následuje čtyřstupňový širokopásmový korigovaný zesilovač, na jehož výstupu je zapojeno měřidlo. Z katody čtvrtého stupně je vyvedeno napětí na výstupní svorky, takže přístroj lze použít jako měřicí zesilovač v celém kmitočtovém rozsahu. Celý zesilovač je stabilizován zápornou zpětnou vazbou, která zahrnuje i obvod voltmetru, který má stupnici cejchovanou ve voltech a decibelech. Vstupní odpor 8 Mohm, chyba měření cca ± 5 %.

Stáhnout PDF


500 Kč

Pramenná 2372/44
Praha 4, 148 00
tel.: 604 911 910
email: profikutil@profikutil.cz
Kontakt