Osciloskop
Přidáno Thursday 30th

Výrobce: Křížík
Typ: T565            

Osciloskop T565A je univerzální přístroj pro pozorování průběhů elektrického napětí od nejnižších kmitočtů (stejnosměrných napětí) až do 2 MHz. Lze jím sledovat periodické i neperiodické (přechodné) děje o napětí 10 mV až 500 V. Velký kmitočtový rozsah zesilovačů a časové základny umoožňuje rozsáhlé použití osciloskopu T565A v nejrůznějších oborech, jako např. v radiotechnice, slaboproudé i silnoproudé elektrotechnice, ve fyzice, chemii, biologii, a to jak ve výzkumu, tak i v provozu. U všech těchto použití se plně uplatňuje možnost měření pozorovaných napětí.

Stáhnout PDF


8 000 Kč

Pramenná 2372/44
Praha 4, 148 00
tel.: 604 911 910
email: profikutil@profikutil.cz
Kontakt